Privacybeleid Immo-Berkenhof
Home

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van Nieuwe privacywetgeving GDPR en deelt u in u dit verband volgende informatie

1. INLEIDING

Immo-Berkenhof hecht veel belang aan het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van zijn klanten en bezoekers van zijn website. Daarom willen wij u duidelijk informeren over onze voorzorgen bij de behandeling van persoonlijke gegevens. Immo-Berkenhof behandelt en beveiligt de persoonlijke gegevens van, klanten en bezoekers van haar websites steeds zorgvuldig.

Immo-Berkenhof stelt zijn beleid voor de bescherming van uw persoonsgegevens in regel met de wetsbepalingen in België en de Europese Unie.

Immo-Berkenhof houdt zich aan de privacywet, de wet ter bescherming van de privacy en persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, de telecommunicatiewet, en overige privacyregelgeving.

Wij willen u dan ook duidelijk communiceren welke persoonsgegevens Immo-Berkenhof verzamelt, hoe wij die informatie gebruiken, en wat u moet doen als u niet wil dat uw persoonlijke informatie opgeslagen wordt
of kenbaar gemaakt wordt aan derden. Verder willen wij u ook informeren hoe u uw persoonlijke gegevens kan nakijken, wijzigen of verwijderen. Overeenkomstig met de privacywet heeft u steeds het recht op inzage in uw gegevens en het recht op verbetering van deze gegevens. U kan ons steeds contacteren om u te verzetten als u niet wenst dat uw persoonsgegevens verwerkt worden, doorgegeven worden aan derden, gebruikt worden voor direct marketingdoeleinden.

Er worden op onze websites geen overeenkomsten gesloten met minderjarigen. Wij vragen minderjarigen dan ook uitdrukkelijk om ons geen persoonlijke gegevens toe te sturen.

2. VERANTWOORDELIJKE

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Roger Verhaegen
Adres: sint Rochusstraat 4 3040 huldenberg
Telefoonnummer: 0495785643

Indien u vragen heeft over de manier waarop Immo-Berkenhof met uw gegevens omgaat, of indien u zich wilt afmelden voor bepaald gebruik van uw gegevens dan kan u op elk ogenblik een email sturen naar info@Immo-Berkenhof.be

Op dit adres kan u ook terecht indien u uw gegevens wilt inzien of laten wijzigen. U kan ons steeds kosteloos contacteren, om op aanvraag al uw persoonlijke gegevens uit onze database te verwijderen. Gelieve bij uw aanvraag een kopie van uw identiteitskaart toe te voegen, zodat wij uw aanvraag zo snel mogelijk kunnen verwerken.

3. DOELEINDEN VAN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Onder persoonsgegevens wordt bedoeld: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum,
e-mailadres, e.d.

Immo-Berkenhof verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- opmaak en uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, waaronder de betaling van voorschotten op derdenrekening
- om te kunnen factureren indien het gaat om een betaalde dienst. Deze financiële gegevens worden nooit op een website gepubliceerd door Immo-Berkenhof.be, en ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst
- om de beveiliging van de website te optimaliseren
- om webstatistieken op te stellen bijvoorbeeld over het aantal bezoekers van de verschillende rubrieken van onze website
- om u vastgoeddiensten te kunnen aanbieden
- voor marketingdoeleinden om u gericht te kunnen informeren over onze diensten en nieuwe vastgoedaanbiedingen<br> van Immo-Berkenhof en/of derden, waarvan we vermoeden dat u er interesse in kan hebben.
- om u relevante e-mails en post,eventuele nieuwsbrieven, gebruikersinformatie, serviceberichten, of andere elektronische boodschappen te kunnen sturen
- om onze websites en technologieën te analyseren, onderhouden, beveiligen, en optimaliseren
- om te voldoen aan de wetten en regelgevingen waar Immo-Berkenhof onderhevig aan is
- bij beslechting van eventuele geschillen
- voor administratieve doeleinden.

Immo-Berkenhof bewaart uw persoonsgegevens net zolang als nodig voor de hierboven omschreven doeleinden. Daarna kunnen uw persoonsgegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.

Verdere informatie in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan u bekomen bij de Gegevens-beschermingsautoriteit. Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

4. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Immo-Berkenhof geeft geen persoonsgegevens door aan derden die geen belang hebben bij het uitvoeren van de overeenkomst
Indien u dat wenst kan u steeds uw gegevens laten blokkeren. U kan ook steeds een verleende toestemming voor het gebruik van uw elektronische gegevens intrekken. Deze zaken kan u bij ons aanvragen via mail naar info@Immo-Berkenhof.be
Immo-Berkenhof kan in bijzondere gevallen uw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen indien zij daartoe in het kader van de uitvoering van een wettelijk voorschrift of een gerechtelijke procedure verplicht is.

5. REGISTRATIE VAN PERSOONSGEGEVENS

- Gegevens die u zelf beslist om ons toe te vertrouwen en door u zelf zijn ingegeven
- Automatisch toegezonden persoonsgegevens
- Gegevens ons aangeleverd door belanghebbende partijen in het uitoefenen van onze overeenkomst en/of mandaat

6. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij de verwerking van persoonsgegevens ziet Immo-Berkenhof toe op de beveiliging van deze informatie. Zo zorgen wij er maximaal voor dat er geen ongeoorloofde toegang is tot, aanpassing, openbaarmaking, verlies, of enige vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Onze werknemers zijn verplicht uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen wanneer ze er toegang tot hebben. Links

Op de website van Immo-Berkenhof vindt u links naar websites van derden . Immo-Berkenhof is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites uw (persoons)gegevens behandelen.
Bekijk hiervoor steeds het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en de algemeen voorwaarden na van de website die u bezoekt.

7. WIJZIGINGEN VAN HET PRIVACY BELEID

Immo-Berkenhof heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacy Ga daarom regelmatig dit document na.

Laatst gewijzigd: 18/06/2018.