IMMO-BERKENHOF :: Dringend gezocht voor onze wachtlijsten :: woningen , appartementen , hoeves , bouwgronden :: IMMO-BERKENHOF ::

Belangrijk

Het energieprestatiecertificaat (EPC): een verplichting voor eenieder


In Vlaanderen is het verplicht te beschikken over een EPC bij het aanbieden van een onroerend goed (m.a.w. vooraleer publiciteit wordt gemaakt). Het Vlaams energieagentschap (VEA) plant binnenkort een grootscheepse controleactie hieromtrent. Op de niet-naleving van de EPC-regelgeving staan boetes tot 5000 euro.


Elektrische keuring


Vanaf 1 juli 2007 is een keuringsattest van de elektrische installatie wettelijk verplicht bij elke verkoop van woningen of appartementen die vóór 1981 gebouwd werden. Dit attest krijgt men enkel indien de elektrische installatie door een erkend expert gekeurd is. De bedoeling is dat de koper een duidelijk en rechtvaardig inzicht krijgt van de staat van de elektrische leidingen.

Wat te doen bij twijfel over het verkrijgen van een hyp. lening

Laat dan volgende voorwaarde opnemen in de overeenkomst

De verkoop wordt afgesloten onder de opschortende voorwaarde dat de koper er met redelijke inspanningen in slaagt om een hypothecaire lening af te sluiten aan normale markt voor-waarden  het bewijs hiervan zal geleverd worden binnen de 21 dagen na ondertekening van de verkoopsovereenkomst