IMMO-BERKENHOF :: Dringend gezocht voor onze wachtlijsten :: woningen , appartementen , hoeves , bouwgronden :: IMMO-BERKENHOF ::


TE KOOP


Belangrijk

Het energieprestatiecertificaat (EPC): een verplichting voor eenieder


In Vlaanderen is het verplicht te beschikken over een EPC bij het aanbieden van een onroerend goed (m.a.w. vooraleer publiciteit wordt gemaakt). Het Vlaams energieagentschap (VEA) plant binnenkort een grootscheepse controleactie hieromtrent. Op de niet-naleving van de EPC-regelgeving staan boetes tot 5000 euro.


Elektrische keuring


Vanaf 1 juli 2007 is een keuringsattest van de elektrische installatie wettelijk verplicht bij elke verkoop van woningen of appartementen die vóór 1981 gebouwd werden. Dit attest krijgt men enkel indien de elektrische installatie door een erkend expert gekeurd is. De bedoeling is dat de koper een duidelijk en rechtvaardig inzicht krijgt van de staat van de elektrische leidingen.

Hypothecaire leningenGedaan met van bank naar bank te stappen in de hoop het beste tarief in de wacht te slepen. Wij doet dit voor jou.
We kijken samen met jou welke formule op jouw lijf is geschreven en stellen het beste tarief voor. info